Miasto i Gmina Obrzycko
MENU  
  Aktualności
  MIASTO I GMINA OBRZYCKO
  Informacje podstawowe
  Przeszłość Miasta i Gminy Obrzycko
  Z kart historii...
  TURYSTYKA I REKREACJA
  Współczesne oblicze Gminy i Miasta
  Co warto zobaczyć w Obrzycku...
  Miejscowości gminy Obrzycko
  Rezerwat "Świetlista Dąbrowa"
  Plan Obrzycka
  Mapa Gminy Obrzycko
  Restauracje, kawiarnie, bary, bazy noclegowe
  Galeria
  GOSPODARKA
  Ważniejsze firmy na terenie Gminy i Miasta Obrzycko
  OŚWIATA, KULTURA, INSTYTUCJE
  Biblioteka Publiczna w Obrzycku
  Zespół Szkół w Obrzycku
  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej
  OSP Obrzycko
  Obrzycki Ośrodek Kultury
  LINKI
  Serwis Internetowy Gminy Obrzycko
  Serwis Internetowy Miasta Obrzycko
  Obrzycko na www.nasza-klasa.pl
  Starostwo Powiatowe w Szamotułach
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
  Ankiety
  Księga gości
  Kontakt
  LINkownia
Rezerwat "Świetlista Dąbrowa"

Rezerwat "Świetlista Dąbrowa"

„Świetlista Dąbrowa”rezerwat leśny o powierzchni 79,86 ha, utworzony w roku 1998. Leży w gminie Obrzycko, w powiacie szamotulskim, około 15 km na północny - zachód od Obornik, na terenie Nadleśnictwa Oborniki. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zanikającego w zachodniej części Niżu Polskiego lasu typu świetlistej dąbrowy - zespół Potentillo albae-Quercetum, zbiorowiska leśnego o charakterze subkontynentalnym występującego we wschodniej części Europu Środkowej.Tablica informacyjna przy wejściu na teren rezerwatu "Świetlista Dąbrowa"


Wigwam przy Leśnictwie Daniele

W rezerwacie, obok obszarów leśnych, występują zagłębienia ze stagnującą okresowo wodą oraz głazy narzutowe. Florę reprezentuje gatunek charakterystyczny dla tego zbiorowiska - pięciornik biały (Potentilla alba) oraz liczne gatunki zagrożone i chronione, m. in. kruszyk biały (Epipactis helleborine), podkolan biały (Platanthera bifolia), lilia złotogłów (Lilium martagon), pięciornik skalny (Potentilla rupestris), dzwonek boloński (Campanula boloniensis), marzanka balwierska (Asperula tinctoria), marzanka wonna (Asperula odorata),i gorysz siny (Peucedanum cervaria).
Od leśniczówki Daniele do Rezerwatu wykonano ścieżkę dydaktyczną o długości 6 km, na której wyznaczono 12 przystanków.
Na trasie przy torach pomnik przyrody - prawem chroniony - Głaz narzutowy - BREKCJA GRANITOWA ze Skandynawii o wymiarach: długość 370 cm, wysokość 250 cm, obwód 1100 cm.Głaz narzutowy

Skała jest barwy brązowo-czerwonawej z białymi żyłkami kwarcu mlecznego o zmiennej grubości. Jest to brekcja granitowa i częściowo posiada zbrekcjowany kwarc (do 5 cm). Fragmenty czerwonawego granitu są porozdzielane przez żyłki kwarcu. Wielkość kawałków granitowych jest zmienna, od kilku centymetrów do kilkudziesięciu w dolnej części głazu. Są to typowe czerwonawe granity skandynawskie o średnioziarnistej strukturze i zbudowane z kwarcu, ortoklazu i plagioklazu.
Głaz otoczony jest średnioziarnistymi, zażelazionymi piaskami pochodzenia wodnolodowcowego (fluwioglacjalnego) z domieszka drobnego żwirku i materiału gliniastego.
Wiek utworzenia się granitu jest prekambryjski (około 1 mld lat) a powstanie brekcji jest młodsze (prawdopodobnie też kilkaset milionów lat).
Przetransportowanie okazu przez lądolód w postaci głazu narzutowego na teren Wielkopolski nastąpiło podczas zlodowacenia północnopolskiego, fala poznańska, tj. ok. 18 000 lat temu.

Grunt Lasów Państwowych w Leśnictwie Daniele, położony przy torach kolejowych w oddz. 1044i. W roku 1909 Obrzycko uzyskało połączenie kolejowe z Obornikami i Wronkami, a od 1989 r. kolej jest nieczynna.Źródło:oborniki.starostwo.gov.pl
Witamy!
 
  STRONA W BUDOWIE!
 
Reklama  
   
16066 odwiedzający;-)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=